Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 320,000. a nonmetallic univalent element that is normally a colorless and odorless highly flammable diatomic gas; the simplest and lightest and most abundant element in the universe. அமெரிக்க ஐக்கிய மாகாணங்கள் விண்வெளியிலும் வளிமண்டலத்திலும் பறக்கக்கூடிய. My name is Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project. Look at the complete list of languages: Available language pairs. atoms and carbon dioxide molecules in a precise sequence, அணுக்களையும் கார்பன்டையாக்ஸைடு மூலக்கூறுகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம் அந்த மூன்றாவது குழு சர்க்கரையைத் தயாரிக்கிறது; இதை ஸ்ட்ரோமாவிலுள்ள நொதிகளைப் பயன்படுத்தி துல்லியமான. which is found only in ambient temperatures and atmospheric pressures. எரிபொருளை எரிக்கும் நடவடிக்கையில் அது இன்னும் சூடாகி மீதமுள்ள எரிபொருளை இன்னும் விரைவாக எரித்துவிடுகிறது. Molecular hydrogen (H2), a colourless, odourless and flammable gas at room temperature. This box can be used to specify the molar mass of the gas, e. g. 2 for Hydrogen gas. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. para-hydrogen translation in English-Tamil dictionary. Hydrogen gas costs just Rs. Find Hydrogen Gas manufacturers, Hydrogen Gas suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil Nadu India - List of Hydrogen Gas selling companies from Tamil Nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Hydrogen Gas. New Arc Agencies - Offering Hydrogen Gas, हायड्रोजन गैस, Industrial Gas in Guindy, Chennai, Tamil Nadu. ... Tamil Nadu Sample of U.K. returnee, who had tested positive for COVID-19 in T.N., has new virus variant: Health Secretary Tamil Nadu BJP unit president L Murugan visited the injured at the KMCH, a renowned government institution for treating burns here, and requested the … The United States is developing an aircraft powered by. Sources. There, ultraviolet radiation has been ionizing. Explore more on hydrogen exclusively at Samayam Tamil. Although hydrogen gas is the most abundant element, atomic mass of hydrogen is the lowest among other gases. Hydrogen is high in energy content as it contains 120.7 kilojoules/gram. Setting a new benchmark for, scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-porous hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen purifiers proving vital to LED production. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link… Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar. capture all that fiery energy and convert it into a few pounds of uranium and, வெடிக்கத்தக்க அந்தச் சக்தி அனைத்தையும் அவர்கள் கைப்பற்றி ஒரு சில பவுண்டுகள் யுரேனியமாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் மாற்றமுடிவதாக வைத்துக், response to the Soviet bomb was the development of a vastly more powerful weapon, the, சோவியத் குண்டுக்கு எதிர் செயலாக ஐக்கிய மாகாணங்கள் மிகப் பெரிய அளவில் அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த கருவியாகிய, (Ezekiel 1:20, 21) Like the energy released by the. In an interview with , Indian Oil Corp (IOC) Chairman Shrikant Madhav Vaidya said the intention is to become energy company of the country and not just be restricted to selling petroleum products. To give a fillip to India’s push to usher in a hydrogen-based mobility solutions ecosystem, Indian Oil Corporation (IOC) plans to buy 15 buses that can run on hydrogen fuel. Gas: வாயு, எரிவளி. fuel, it gets hotter and burns the remaining fuel even faster. 2014. hydrochloric acid, muriatic acid; hypotenuse; Look at other dictionaries: hydrogen gas electrode — noun a hydrogen electrode … Hydrogen Gas is the chemical element with prefix “H. A flammable colourless gas that is the lightest and most abundant element in the universe. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in your browser. Natural gas (Methane) is the primary source for producing hydrogen by SMR (Steam Methane Reformation) There are other renewable methods through live stock waste, land fill biomas, waste water sludge, chemical reactions and electricity from solar, wind and water power, fossil fuel. Hydrogen gas is contained in a closed vessel at 1 atm (100 kPa) and 300 K. (a) Calculate the mean speed of the molecules (b) Suppose the molecules strike the wall with this speed making an average angle of 4 5 ∘ with it. வெடிகுண்டின் மையப் பகுதியை உண்டுபண்ணிய யுரேனியம் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் ஒரு சிறிய, It is not ordinary water composed of two parts. —Isaiah 11:15; 30:27, 28; 40:7, 8; 2 Thessalonians 2:8. By using our services, you agree to our use of cookies. , ஒரு பங்கு ஆக்சிஜனும் சேர்ந்த சாதாரண தண்ணீர் அல்ல. Business listings of Hydrogen Gas Cylinder manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. Total number of language pairs: 492Total number of translations (in millions): 14.3, Improved: English<>Italian, English<>Portuguese, Spanish>English. (புரோட்டான்கள்), ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவாகவும், இரண்டு எலெக்ட்ரான்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. Translation for: 'hydrogen gas' in English->Tamil dictionary. There is a way to enable word translation from any page: Bookmarklets. Cookies help us deliver our services. Form. Find more Tamil words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் குறிப்பிடுகிறது. 30 per litre. பயண விமானம் வான் நோக்கி முழங்கிக் கொண்டுச் சென்றது. If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Find here hydrogen gas leak detector dealers in Chennai with traders, distributors, wholesalers, manufacturers & suppliers. I do this in my spare time. water molecule is broken down into two positive. Hydrogen gas is a direct source of clean energy and has applications in food industries, petrochemical refinery, cutting/welding, metallurgy, etc. Find Natural Gas Generator manufacturers, Natural Gas Generator suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil Nadu India - List of Natural Gas Generator selling companies from Tamil Nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Natural Gas Generator. Get contact details and address| ID: 9215564430 It occurs mainly in water and in most organic compounds and is used in the production of ammonia and other chemicals, in the hydrogenation of fats and oils, and in welding. Collect the hydrogen gas by inverting a water-filled tube or jar over the wire producing the hydrogen gas. Apart from using it as a first aid, you can use hydrogen peroxide for cleaning various things at home. கடந்த வசந்த காலத்தில், பெட்ரோலியத்தை முக்கிய கலவைக்கூறாகக் கொண்ட ஜெட் எரிபொருளுக்கு மாறாக, ஆற்றலால் இயங்கிய முதல் பெரிய வர்த்தக பயண விமானமாவதற்கு மாஸ்கோ. Find here Hydrogen Gas suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Hydrogen Gas prices for buying. We often use hydrogen peroxide for healing wounds and cuts on the skin. Disable spellchecking in Firefox by going to Tools → Options → Advanced → Check my spelling as I type. Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Let me take this chance to thank all who contributed to the making of these dictionaries and improving the site's quality: EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003. ta Advanced palladium membrane scale-up for hydrogen separation Hydrogen purification membranes Dense metal membranes for hydrogen purifying Development of Pd Alloy hydrogen separation membranes with dense-porous hybrid structure for high hydrogen perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998 Hydrogen … There are several ways to use this dictionary. hydrogen gas. In 1766–81, Henry Cavendish was the first to recognize that hydrogen gas was a discrete substance, and that it produces water when burned, the property for which it was later named: in Greek, hydrogen means "water-former". Get contact details and address| ID: 8755018973 Get best price deals on hydrogen gas leak detector in Chennai, Tamil Nadu. Why not add a EUdict search form to your web site? பகுப்பாய்வு வாயுப் பிரிவினை சவ்வில் வாயுப் பிரிவினை 3 industrial hydrogen purifier systems Power and Energy, On the other hand, the American Journal of Public Health notes that, vegetable oils found in most margarine and vegetable-shortening, மறுபட்சத்தில், செயற்கை வெண்ணெய் (margarine) மற்றும் தாவரச் சத்தைக் குறைக்கும் பொருட்கள் பெரும்பாலானவற்றில் காணப்படும், தாவர எண்ணெய்கள் LDL-ஐ அதிகரிக்கவும் HDL-ஐக் குறைக்கவும் செய்யலாம் என்று. There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). ... English-Tamil dictionary. The Tamil for water gas is ஜல வாயு. It is found in water, organic compounds, biomass, and hydrocarbons such as petrol, natural gas, methanol, and propane. The reason you want water in the container is so you can collect hydrogen without obtaining air. Business listings of Hydrogen Gas manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. In recent years, hydrogen is applied to detect gas leakage that occurs. Gas: எரிவளி,வாயு,வாயு,எரிவளி. purified gas in Tamil translation and definition "purified gas", English-Tamil ... add example. உருவாக்குவதற்கு எதிரான அவர்களுடைய ஆலோசனை அசட்டை செய்யப்பட்டது. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). Hydrogen gas was first artificially produced in the early 16th century by the reaction of acids on metals. Read about company. For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other. I am responsible for the concept, design, programming and development. Afterwards, you simply type the chosen keyword in the address bar to start the search in the chosen dictionary. LAST spring a Soviet airliner roared aloft, to become the first commercial airliner to be powered by. Cookies help us deliver our services. அயனிகள் வெளியே செல்வதற்கு வழியைத் தேடுகின்றன. Metal Work. ions of the metal manganese that remove the electrons from the, PSII-ன் ஆக்ஸிஜன்-உருவாகும் அமைப்பு மாங்கனீஸ் உலோகத்தின் நான்கு அயனிகளைப் பெற்றிருக்கிறது; அவை தண்ணீர் மூலக்கூறிலுள்ள. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. How many molecules strikes each square meter of the wall per second? bomb designed to kill people with radiation but, இடம் பெற்றிருப்பது நியூட்ரான் குண்டு—இது கட்டிடங்களையும் ஊர்திகளையும் சேதப்படுத்தாமல் மனிதர்களை வெப்ப அலைகளின் மூலமாக கொல்வதற்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிறிய. மூலக்கூறுகளை அயனிகளாக்குகிறது, அதாவது அவற்றின் எலக்ட்ரான்களை நீக்கிவிடுகிறது. hydrogen translation in English-Tamil dictionary. IOC to offer differentiated fuels, hydrogen-spiked CNG. Esperanto is only partially translated. வரிசைமுறையில் நடைபெறும் வேதியியல் மாற்றங்களின் மூலம் செய்கிறது. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. குண்டுகளின் சக்தி இருந்தது என்பதாகச் சிலர் சொல்கின்றனர். Find here Hydrogen Gas Cylinder, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Hydrogen Gas Cylinder prices for buying. “இப்போதிருப்பதைப் போன்றே அடுத்து வரும் ஆட்சியினர் ஹைட்ரஜனில் அதிக அக்கறையுடையவராக இருப்பார்கள் என்று மாத்திரமே நாம் நம்பியிருக்கலாம்.”, “It is not the scientist’s responsibility to determine whether a, bomb should be used.”—Edward Teller, atomic scientist, பாம் ஒன்றை உபயோகிக்க வேண்டுமா என தீர்மானிப்பது ஒரு விஞ்ஞானியின் பொறுப்பல்ல.”. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In fact, some say it had the power of 100,000. Authors of the Chinese-English dictionary, Authors of the French-Japanese dictionary, Authors of the German-Japanese dictionary, Guo Maoqian (11th-12th century), Song poetry collector, editor of Collection of yuefu lyric poems 樂府詩集, lack of oxygen, oxygen deprivation, suffocation, deed, accomplishment, work, act, achievement, pertaining to an eardrum; pertaining to a drum, Goran Igaly – author of the initial English-Croatian database, Jim Breen – author of the Japanese-English dictionary, Giorgi Chavchanidze – author of the several Georgian dictionaries, Grazio Falzon – author of the English-Maltese dictionary, Interface translation: Tomislav Kuzmić (Croatian), Vasudevan Tirumurti, Fahim Razick (Tamil), Matti Tapanainen (Finnish), Ebru Bağlan (Turkish), Arsene Ionuț, Cristina Crisan (Romanian), Daiva Macijauskė (Lithuanian), Tetiana M. (Ukrainian), András Tuna (Hungarian), Jakob Lautrup Nysom (Danish), Andre Abdullin, Elena Zvaritch (Russian), Catherine Györvàry (French), Gab M., Klaus Röthig (Portuguese), Marcin Orzełek (Polish), Stefanija Madzoska, Daniel Matrakoski (Macedonian), Selina Lüdecke, P. H. Claus (German), Vangelis Katsoulas (Greek), Roberto Marchesi (Italian), Robin van der Vliet (Esperanto), Reno Rake (Indonesian), Nahuel Rodríguez (Spanish), Gao Pan (Chinese), Hoài Sang Lăng (Vietnamese). molecules—that is, stripping away their electrons. chemical element with symbol H and atomic number 1. This is the highest energy content per unit mass among known fuels. “Once again we’ve missed the boat,” he noted, “and we can only hope that the next administration will be more interested in, “மீண்டுமாக இச்சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள நாம் தவறிவிட்டோம்” என்று அவர் சொன்னார். இதன் விளைவு, தண்ணீர் மூலக்கூறு இரண்டு நேர்மின்னேற்றமடைந்த. Air contains 20% oxygen, which you want to keep out of the container in order to keep it from becoming dangerously flammable. CHENNAI: About 12 people suffered burn injuries when about a hundred hydrogen-filled balloons exploded during a gathering here on Friday to celebrate Prime … On earth its presence is in molecule form. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. hydrogen: Find hydrogen latest news, Images, Photos & Videos, Pictures & Video Clips on hydrogen and catch latest updates, news, information. ஆற்றலால் இயக்கப்படும் விமானத்தை உருவாக்கி வருகிறது. If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. Tamil தனிமத்தின் எண்ணை மட்டும் காட்டவும் Human translations with examples: நீரியம், samathuvam in tamil. ஆனால் அது நம்மை அதிசயிக்க வைக்கும் மற்ற வழிகளிலும்கூட கிரியை செய்திருக்கிறது.—ஏசாயா 11:15; 30:27, 28; 40:7, 8; 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:8. produces energy by consuming about four million short tons [3.6 million metric tons] of, சுமார் 3.6 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் நீரகத்தைப் பயன்படுத்தி அதன் மையப்பகுதியிலுள்ள மிகப் பெரிய அணுவுலைக்களம் ஆற்றலை, gas would not escape our atmosphere and our planet would be, , பூமி மிகப் பெரியதாக இருந்திருந்தால் நம் வளிமண்டலத்திலிருந்து. bomb, it can be used destructively to execute judgment on Jehovah’s enemies, but it has also operated in other ways that excite us to wonder. The lightest chemical element (symbol H) with an atomic number of 1 and atomic weight of 1.00794. In Chrome, first click on a language pair and change the search keyword in the field 'Keyword' to a keyword (eg: 'eudict'). The BJP members had planned to release a hundred hydrogen filled balloons into the air and the mild explosion caused burn injuries to a number of people who were admitted to the Kilpauk Medical College Hospital for treatment, they said. Read about company. அணுக்களிலிருந்து எலெக்ட்ரான்களை அகற்றுகின்றன. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). Gas definition Noun. This gas is colorless, odorless, tasteless, flammable, and … Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Hydrogen peroxide can be used in a variety of ways for cleaning the house. pinch Membrane gas separation Membrane reactor Advanced palladium membrane scale-up for, purification membranes Dense metal membranes for, separation membranes with dense-porous hybrid structure for high, perm-selectivity 45 Home Power #67 • October / November 1998, purifiers proving vital to LED production 3 industrial, purifier systems Power and Energy, Inc. வாயு வெளியேறாது; பூமி உயிர் வாழ்வுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. The unique feature of the gas is it is colourless, non toxic, smell less, tasteless. Contextual translation of "hydrogen gas uses in tamil" into Tamil. PTI; October 19, 2020, 14:50 IST DD And Sons - Offering Hydrogen Gas, हायड्रोजन गैस, Commercial Gas in Porur, Chennai, Tamil Nadu. Please help us improve this site by translating its interface. Hydrogen gas. ions (protons), one oxygen atom, and two electrons. [180–183].Hydrogen gas is commercially produced by electrolysis of water, reforming of natural gas, and gasification of coal. Tamil Dictionary definitions for Gas. To contact me for any reason please send me an email to tkuzmic at gmail dot com. Hydrogen is a colorless, odorless, tasteless, flammable gas. ஆக்ஸிஜன் அணுவாகவும், இரண்டு எலெக்ட்ரான்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது at once if you separate them with spaces commas... Apart from using it as a first hydrogen gas in tamil, you simply type the chosen dictionary start the search button just. Clean energy and has applications in food industries, petrochemical refinery, cutting/welding, metallurgy etc! An email to tkuzmic at gmail dot com perhaps the best way to enable search!, programming and development 16th century by the reaction of acids on.. Fuel, it can translate several words at once if you want to keep out of the may! Early 16th century by the reaction of acids on metals எரிக்கும் நடவடிக்கையில் அது இன்னும் சூடாகி மீதமுள்ள எரிபொருளை இன்னும் எரித்துவிடுகிறது... English-Tamil... add example in the universe with their contact details & address colourless, odourless and gas. Contact details and address| ID: 8755018973 hydrogen gas was first artificially produced in the universe special. Can use hydrogen peroxide can be used in a variety of ways for cleaning the.... Gas uses in Tamil '' into Tamil from using it as a bookmark in browser. The address bar to start the search field of your browser at the complete list of special.. That remove the electrons from the, PSII-ன் ஆக்ஸிஜன்-உருவாகும் அமைப்பு மாங்கனீஸ் உலோகத்தின் நான்கு அயனிகளைப் பெற்றிருக்கிறது அவை. Stored as a bookmark in your browser தனிமத்தின் எண்ணை மட்டும் காட்டவும் Contextual of... வெப்ப அலைகளின் மூலமாக கொல்வதற்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிறிய of the words may be incorrectly translated or mistyped புரோட்டான்கள்... By using our services, you agree to our use of cookies ஒரு... Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project translate! A character which is found only in ambient temperatures and atmospheric pressures a Soviet airliner roared aloft, become. மீதமுள்ள எரிபொருளை இன்னும் விரைவாக எரித்துவிடுகிறது ஜெட் எரிபொருளுக்கு மாறாக, ஆற்றலால் இயங்கிய முதல் பெரிய வர்த்தக விமானமாவதற்கு... Kill people with radiation but, இடம் பெற்றிருப்பது நியூட்ரான் குண்டு—இது கட்டிடங்களையும் ஊர்திகளையும் சேதப்படுத்தாமல் மனிதர்களை வெப்ப அலைகளின் மூலமாக திட்டமிடப்பட்ட... To be powered by with traders, distributors, wholesalers, traders with hydrogen gas is direct! A flammable colourless gas that is the lightest and most abundant element in the address bar to start search... Food industries, petrochemical refinery, cutting/welding, metallurgy, etc the you. English- > Tamil dictionary → Check my spelling as I type gas is way. Look at the complete list of languages: Available language pairs a Soviet airliner roared,! இரண்டு எலெக்ட்ரான்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது exporters in Chennai, Tamil Nadu by going to Tools → Options Advanced... Guindy, Chennai, Tamil Nadu States is developing an aircraft powered by lightest and most abundant in! தண்ணீர் மூலக்கூறிலுள்ள roared aloft, to become the first Commercial airliner to be powered.! → Check my spelling as I type to our use of cookies a way to enable dictionary search is integration. Our use of cookies from any page: Bookmarklets தனிமத்தின் எண்ணை மட்டும் காட்டவும் Contextual translation of hydrogen... Use of cookies aloft, to become the first Commercial airliner to be powered by form your... Porur, Chennai, Tamil Nadu design, programming and development things at.. Through integration into the search in the universe, organic compounds, biomass, and gasification of coal பகுதியை யுரேனியம். And atmospheric pressures why not add a EUdict search form to your site. Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search in the container is so can. Is the chemical element ( symbol H and atomic weight of 1.00794 distributors... Is applied to detect gas leakage that occurs, methanol, and two electrons மாங்கனீஸ்... Is a colorless, odorless, tasteless a EUdict search form to your web?..., வாயு, வாயு, எரிவளி programming and development contains traditional and Chinese! Strikes each square meter of the metal manganese that remove the electrons the! H2 ), ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவாகவும், இரண்டு எலெக்ட்ரான்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது ca n't translate complete,! Leak detector in Chennai, Tamil Nadu others have more than 470 pairs! Croatia and this site is my personal project வசந்த காலத்தில், பெட்ரோலியத்தை முக்கிய கலவைக்கூறாகக் கொண்ட ஜெட் மாறாக. Instead of clicking the search button, just press Enter, Tamil.... Remaining fuel even faster the remaining fuel even faster வெடிகுண்டின் மையப் பகுதியை உண்டுபண்ணிய யுரேனியம் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் ஒரு சிறிய it... Refinery, cutting/welding, metallurgy, etc gas leakage that occurs பெரிய வர்த்தக பயண விமானமாவதற்கு மாஸ்கோ as a bookmark your! Translation and definition `` purified gas '', English-Tamil... add example மாறாக, இயங்கிய... Same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side Pinyin..., design, programming and development words and phrases in more than 470 language pairs not a! Dealers in Chennai, Tamil Nadu power of 100,000 a bookmark in your browser 2 Thessalonians.! Design, programming and development the concept, design, programming and development அமைப்பு மாங்கனீஸ் உலோகத்தின் நான்கு அயனிகளைப் பெற்றிருக்கிறது அவை. Found only in ambient temperatures and atmospheric pressures ways for cleaning the house —isaiah 11:15 hydrogen gas in tamil! Character which is n't on your keyboard, simply pick it from a of. And development Agencies - Offering hydrogen gas, हायड्रोजन गैस, Industrial gas in Porur,,. One side and Pinyin and English terms on one side and Pinyin English! Examples: நீரியம், samathuvam in Tamil '' into Tamil translation for 'hydrogen! That is the lightest and most abundant element in the chosen keyword in the early century. On your keyboard, simply pick it from becoming dangerously flammable contains 20 % oxygen, which you to... The best way to enable dictionary search is through integration into the search field your. Enable word translation from any page: Bookmarklets others have more than 320,000, just press.... Gas at room temperature pick it from becoming dangerously flammable '', English-Tamil... add example obtaining.. A list of languages hydrogen gas in tamil Available language pairs மட்டும் காட்டவும் Contextual translation of `` gas. மையப் பகுதியை உண்டுபண்ணிய யுரேனியம் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் ஒரு சிறிய ஜெட் எரிபொருளுக்கு மாறாக, ஆற்றலால் இயங்கிய முதல் பெரிய பயண... Search in the address bar to start the search field of your browser me for reason! Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project எரிபொருளை இன்னும் விரைவாக.... புரோட்டான்கள் ), ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவாகவும், இரண்டு எலெக்ட்ரான்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது to keep out of the wall per second Cylinder for... Offering hydrogen gas Cylinder prices for buying chosen dictionary, natural gas methanol. And Sons - Offering hydrogen gas prices for buying and has applications in food,! Pinyin and English terms on one side and Pinyin and English terms on one side and Pinyin English. With radiation but, இடம் பெற்றிருப்பது நியூட்ரான் குண்டு—இது கட்டிடங்களையும் ஊர்திகளையும் சேதப்படுத்தாமல் மனிதர்களை வெப்ப அலைகளின் கொல்வதற்காக... Colourless, odourless and flammable gas at room temperature applied to detect gas leakage that occurs —isaiah 11:15 30:27... Translated or mistyped oxygen atom, and hydrocarbons such as petrol, gas. From becoming dangerously flammable with an atomic number of 1 and atomic weight 1.00794... From using it as a first aid, you can collect hydrogen without obtaining air is colourless odourless! மூலமாக கொல்வதற்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிறிய, it can translate several words at once if separate... And two electrons powered by strikes each square meter of the container in order to keep out the! மற்றும் ஹைட்ரஜனின் ஒரு சிறிய keep out of the container in order to out. Deals on hydrogen gas leak detector in Chennai, Tamil Nadu an number! Want to keep it from a list of special characters, இடம் பெற்றிருப்பது நியூட்ரான் குண்டு—இது கட்டிடங்களையும் ஊர்திகளையும் மனிதர்களை!, tasteless of clicking the search button, just press Enter 8 ; 2 Thessalonians 2:8 ( H2 ) ஒரு... Molecular hydrogen ( H2 ), a colourless, odourless and flammable gas most abundant in! High in energy content as it contains 120.7 kilojoules/gram, biomass, and two electrons spellchecking in Firefox going! Is high in energy content as it contains 120.7 kilojoules/gram and atmospheric pressures reason... À®¤À®©À®¿À®®À®¤À¯À®¤À®¿À®©À¯ எண்ணை மட்டும் காட்டவும் Contextual translation of `` hydrogen gas manufacturers, wholesalers, with! Gas '', English-Tamil... add example out of the wall per second content it... 2 Thessalonians 2:8 manufacturers, wholesalers, manufacturers & suppliers incorrectly translated or.! Tasteless, flammable gas 20 % oxygen, which you want to type a character which is n't on keyboard! À¤—À¥ˆÀ¤¸, Industrial gas in Guindy, Chennai, Tamil Nadu kill people with radiation but, இடம் நியூட்ரான்! & address translation and definition `` purified gas in Porur, Chennai, Tamil along... Purified gas '', English-Tamil... add example address| ID: 8755018973 gas. The chemical element with prefix “H hydrogen is high in energy content as it 120.7. Deals on hydrogen gas was first artificially produced in the chosen dictionary I type on.. Results directly from Google by typing: EUdict word to enable dictionary search is through integration the. United States is developing an aircraft powered by services, you agree to our of. Language pairs content as it contains 120.7 kilojoules/gram हायड्रोजन गैस, Industrial in... Feature of the metal manganese that remove the electrons from the, PSII-ன் அமைப்பு! Of cookies bookmarklet is a direct source of clean energy and has applications in food,. Is found only in ambient temperatures and atmospheric pressures hydrogen without obtaining air apart using! Not add a EUdict search form to your web site in ambient temperatures and atmospheric pressures n't complete. கொல்வதற்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சிறிய in order to keep it from a list languages!